Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0905794046
E-mail: info@prezivotazdravie.com

Fakturačná adresa:
Helena Belková
Dolná 151
95152 Slepčany

IČO: 45377731
DIČ: 1045852522

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,
číslo živnostenského registra: 430-37253

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár